Wiosenno-letni

NPK 17 – 6 – 11 + MgO + S + B

Nawóz zawiera azot głównie w formach wolniej działających: amonowej i częściowo amidowej. Sprawia to, że ryzyko strat azotu wskutek wymywania ruchliwych jonów NO3 jest znikome. Wydłużone w czasie przechodzenie azotu w formy przyswajalne dla roślin powoduje, że nawóz ten doskonale nadaje się do nawożenia traw, w których okres maksymalnego pobierania tego składnika przypada na późniejsze miesiące.

Zawartość makroelementów (azot, fosfor, potas) jest w idealnych dla trawy proporcje jak 6-2-4, zgodnych z pobieranymi ilościami tych składników przez rośliny.
Powinien być stosowany na trawniki na glebach zasobnych w fosfor i potas, bądź na polach częściowo nawożonych jesienią tymi składnikami.

Dawka: od 20-30g/m2 (200-300kg/ha)
Nawóz WE

Azot N17%
azot amonowy NH4-N13,5%
azot amidowy ((NH2)CO2)-N3,5%
Fosfor całkowity P6%
tlenek fosforu całkowity P2O56,0%
tlenek fosforu rozpuszczalny w cytrynianie amonu6,0%
tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie5,0%
Potas K11%
tlenek potasu K2O11,0%
Magnez Mg1,2%
tlenek magnezu MgO2,0%
Siarka S14%
tlenek siarki SO235,0%
Bor B0,2%
  • sm-8
  • grass-6
  • sm-7
  • Fot. Barenbrug
  • sm-3
  • kontakt-2